Protipožiarna bezpečnosť vykurovacích telies

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Topoľčanoch v záujme predchádzania vzniku požiarov žiada o zabezpečenie protipožiarnej bezpečnosti vykurovacích telies.

Protizpožiarna bezpečenosť vykurovacích telies