Poďakovanie

Obecný úrad v Krtovciach chce poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili sobotňajšej brigády pri upratovaní vnútorných priestorov Kultúrneho domu. A to p. Márii Zaťkovej, Bibiáne Petrovičovej, Márii Matejčíkovej, Janke Jánošovej, Ludke Klasovej , Eve Chochulovej a p. Gerovej za ich ochotu nezištne pomôcť. Veľmi pekne ďakujeme a vážime si to.