Poďakovanie

Obecný úrad v Krtovciach chce poďakovať všetkým sponzorom, dobrovoľníkom, poslancom za pomoc pri príprave kultúrnej akcie Vianočná dedina. Vážime si Vašu pomoc, Vašu nezištnosť a štedrosť. Veľmi pekne ďakujeme!