Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území Nitrianskeho kraja

Na Obecný úrad v Krtovciach bol doručený strategický dokument plánu rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027 s oznámením termínu verejného prerokovania.

Plán PHSR NSK do roku 2030.

PHSR NSK. - oznámenie termínu verejného prerokovania