OZNÁMENIE

Obecný úrad v Lipovníku oznamuje občanom, začiatok správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín. Na základe tejto skutočnosti zverejňuje oznámenie o začatí správneho konania o vydanie súhlasu na výrub drevín a informáciu o správnom konaní.  Informácia o správnom konaní - OD 02-021...

Viac tu: https://www.lipovnik.eu/

Obecný úrad v Krtovciach oznamuje začiatok správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub stromov a informáciu o správnom konaní.

Informácia-o-správnom-konaní výrub-dreviny-WEB 16.11.21

Oznámenie o začatí konania par.č.2133