Oznámenie o začatí konania

Obecný úrad v Krtovciach oznamuje našim občanom, že dňa 28.09.2021 bola na tunajší úrad  doručená žiadosť o výrub stromov. Preto sa v tejto veci  začalo správne konaninie vo veci vydania súhlasu na výrub.

 

Informácia-o-správnom-konaní výrub-dreviny