Oznámenie o úrovni vytriedenia odpadu

Obec Krtovce oznamuje v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov,  informáciu o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022.

Úroveň vytriedenia odpadu r. 2022.

Výpočet úrovne vytriedenia KO.