OZNAM OÚ Nitra

Na Obecný úrad bolo doručené oznámenie o termíne verejného prerokovania strategického dokumentu "Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027"

Oznámenie NSK.

Príloha OÚNR.