OZNAM o reorganizácii autobusovej stanice

Na Obecný úrad bol doručený oznam Mesta Topoľčany  o reorganizácii nástupíšť a výstupíšť  na autobusovej stanici v Topoľčanoch.

Bližšie infornmácie v prílohe

Doprava.

odchody-autobusov_nástupištia