OZNAM o vydávaní povolení na rybolov

Na OcÚ Krtovce bola doručená informácia o vydávaní povolení na rybolov a členských známok pre rok 2022

OZNAM o vydávaní povolaní na rybolov