Odčítanie stavu vodomerov

Vážení občania,

Západoslovenská vodárenská spoločnosť Vás v súvislosti so zemnou ceny vodného a stočného žiada o spoluprácu pri odčítaní stavu Vášho vodomeru a nahlásenia ho elektronicky na internetovej stránke www.odpocet.zsvs.sk. Ak tak urobíte do 1.7.2022 zapojíte sa tak do súťaže o dovolenku v hodnote 2500 € a ďalšie vecné ceny.

00265_ZsVS_WEBbannery_kampan_odcitaj_a_vyhraj