Núdzový stav

S účinnosťou od 25.11.2021 Vláda SR vyhlasuje núdzovýn stav, kde sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania v čase od 5.00 hod do 01.00 hod nasledujúceho dňa, najneskôr však do 9.12.2021, pričom toto obmedzenie sa nevzťahuje:

Výnimky.

prilohy-informacia-o-vyhlaseni-nudzoveho-stavu