Návrh VZN č. 01/2021

Obený úrad v Krtovciach zverejňuje Návrh VZN č. 01/2022 o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce, k pripomienkovaniu

Návrh-VZN-č.-01-2022---o-chove-zvierat