Návrh VZN č. 03/2022

Obecný úrad v Krtovciach zverejňuje Návrh VZN č. 03/2022 o podmienkach držania psov na území obce Krtovce, k pripomienkovaniu

Návrh-VZN-č.-03-2022----o-podmienkach-držania-psov-na-území-obce-Krtovce