Návrh VZN č. 02/2022

Obecný úrad Krtovce zverejňuje Návrh VZN č. 02/2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozočtu obce Krtovce, k pripomienkovaniu.

Návrh-VZN-č.-02-2022---o-poskytovaní-dotácií-z-rozpočtu-obce