Návrh rozpočtu na roky 2022-2024

Obec Krtovce zverejňuje  "Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 "

Návrh rozpočtu na roky 2022- 2024