Záhradné kompostéry

Obecný úrad v Krtovciach oznamuje, že na základe zákona č. 79/2015, sú občania povinní vykonávať triedenie biologicky rozložiteľného a kuchynského odpadu. Preto obec zakúpila pre každú domácnosť záhradné kompostéry, ktoré si  zástupca každej domácnosti, po podpísaní prevzatia,  môže v čase úradných hodín bezodplatne vyzdvihnúť na miestnom Obecnom úrade.

Leták o správnom kompostovaní si môžete pričítať tu.

Zakladáte kompost - leták