Kalendár zvozu separovaného odpadu II.polrok 2021

Obecný úrad v Krtovciach zverejňuje kalendár zberu separovaného odpadu na II. polrok 2021

 Kalendár zvozu separovaného odpadu II.polrok 2021