Kalendár zberu separovaného odpadu

Obecný úrad v Krtovciach zverejňuje kalendár zberu separovaného odpadu:

Zvoz odpadu - 1. polrok 2021