KALENDÁ ZVOZU ODPADU NA I.POLROK 2022

Obecný úrad zverejňuje Kalendár zvozu separovaného zberu odpadu na I.polrok 2022

odpad I.polrok 2022