Informácia pre voliča

Obec Krtovce zverejňuje informáciu pre voliča o čase konania volieb a práva občanov voliť.

Informácia pre voliča.