Informácia o správnom konaní - výrub stromu

Na Obec Krtovce bola doručená žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromu na par. č. 215

Informácia-o-správnom-konaní výrub-dreviny-WEB-