Informácia o práve voliť v referende

Obec Krtovce zverejňuje informáciu o podmienkach práva hlasovať v referende, ktoré sa bude konať dňa 21.1.2023 od 7.00 hod - 22.00 hod.

Informácia o práve voliť v referende.