Informácia o konaní volieb do NR SR

Predseda NR SR Rozhodnutím č. 204/2023 dňa 9.6.2023 vyhlásil voľby do NR SR a určil termín ich konania na sobotu 30. septembra 2023

Vyhlásenie volieb do NR SR.