Daňové priznanie

Obecný úrad v Krtovciach oznamuje občanom - daňovníkom, u ktorých v minulom roku 2020 nastali zmeny v skutočnostiach a sú povinní podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, je potrebné tak urobiť do 31.01.2021. Daňové priznanie je možné zaslať poštou na adresu: Obec Krtovce, Obecný úrad č. 2, 956 03 Hajná Nová Ves alebo po telefonickom dohovore doniesť osobne na Obecný úrad. Ide o tieto skutočnosti:

- zmena vlastníka nehnuteľnosti - predaj, kúpa, dedenie, darovanie domu alebo pozemku

- vydanie stavebného povolenia

- vydanie kolaudačného rozhodnutia

- náhradné užívanie poľnohospodárskej pôdy

- drobné stavby k rodinným domom

- kúp nového psa, úhyn psa, predaj alebo strata

Daňové priznanie.pdf