Asistované sčítanie

Obecný úrad v Krtovciach oznamuje všetkým,  ktorí sa ešte nezúčastnili povinného sčítania obyvateľov, že majú možnosť  sa sčítať na Kontaktom mieste zriadeného na OcÚ v Krtovciach v termíne od 3.5.2021 - 13.6.2021 za pomoci asistenta sčítania. Je potrebné sa vopred nahlásiť na Obecnom úrade v čase úradných hodín, alebo požiadať asistenta sčítania o pomoc sčítať sa priamo vo svojich domovoch za dodržania hygienických povinností.