Poďakovanie

Starosta obce Juraj Oravec chce poďakovať všetkým sponzorom, poslancom OZ , pracovníkom obecného úradu za sponzorské dary a pomoc pri organizovaní 4. ročníka súťaže vo varení gulášu. Vážime si vašu štedrosť a účasť na verejných podujatiach.